Noot: Voor werk aan buitenschrijnwerk ook graag wat details opgeven voor zover ze u bekend zijn. Bvb.: Materiaal (PVC, aluminium, hout, ...), type (draai, kip, draaikip, schuif, voor- of achterdeur, ...), de geschatte leeftijd, het profielmerk van de originele leverancier, ...
(Enkel jpg, jpeg, png, gif en pdf bestanden)
(Selecteer een optie voor meer informatie)

    Voorwaarden om dit tarief te krijgen:
  • Het gebouw is hoofdzakelijk als woonhuis in gebruik
  • Het gebouw is 10 jaar of ouder
  • U bent eindgebruiker van het gebouw
  • U verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan
  • U bezorgt mij dit document ingevuld én ondertekend, op papier of via elektronische weg, TEN LAATSTE om 20u op de dag van uitvoering van het werk

Alle prijzen die in onze communicaties, hier of via eender welk ander medium, worden vermeld zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De keuzes die u aangeeft op dit scherm worden aanvaard als uw opdracht.
Deze keuzes zijn contractueel bindend.
Bij annulatie na het geven van uw akkoord hieronder, kan naargelang de situatie mogelijk een verbrekingsvergoeding worden aangerekend. (Bvb.: ik ben naar u onderweg / sta voor uw deur en hoor "'t is niet meer nodig meneer", of ik heb voorbereidend al stukken in huis gehaald voor uw klus, etc.)